Tàng Kinh Các

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Ngô Dương Khôi

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Hồi Hướng >

  HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

   HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

  ngo_duong_khoi

  Nguyện đem công đức này:

  Hồi hướng về Tây-phương, trang nghiêm Tịnh-độ.

  Hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, trên đền bốn ân, dưới cứu tam đồ, cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh đều được độ thoát.

  Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả những chúng sanh đã bị con não loạn vì bất cứ một lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sanh linh đã bị con giết hại hoặc để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý... hưởng được phần lợi lạc.

  Xin xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực-lạc.

  Hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật và đều được siêu sanh.

  Hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền đời này được vãng sanh Tịnh-độ.

  Hồi hướng cho tất cả vợ con, anh chị em, thân thuộc còn đang hiện tiền, mọi người đều phát khởi Tín-Hạnh-Nguyện cầu sanh Tinh độ, và đều được thành tựu.

  Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được vãng sanh Cực-lạc Quốc.

  Hồi hướng cho ngày lâm chung của con. Nguyện Phật thọ ký, biết trước được ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện A-di-đà Phật, Quán-Âm, Thế-Chí cùng chư Bồ-tát chúng, tướng hảo quang minh, hiện tiền tiếp dẫn vãng sanh Cực-lạc. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô Sanh, nguyện tu chứng đắc Vô-Thượng Bồ-đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới đều vãng sanh Tây-phương, viên thành Phật đạo.

   Nam Mô A-di-đà Phật.

   Xin nguyện hồi hướng công đưc cho pháp giới chúng sanh đặc biệt cho cha me con anh chị em nguyện sanh cực lạc quốc.  Nhắn tin cho tác giả
  Ngô Dương Khôi @ 07:21 30/06/2015
  Số lượt xem: 220
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến